Web Design

Web Design

Σχεδιασμός websites με βάση προκατασκευασμένα templatesΣχεδιασμός webites με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη
Το πρώτο και βασικό βήμα της διαδικασίας κατασκευής ιστοσελίδων με βάση προκατασκευασμένα πρότυπα ανοικτού κώδικα (open source templates) είναι να ανατρέξουμε σε σχετικούς καταλόγους ολοκληρωμένων ιστοσελίδων που έχουν αναπτυχθεί από ειδικούς όπου θα μπορέσουμε να επιλέξουμε εκείνο που ταιριάζει απόλυτα με τις ανάγκες μας. Βασικός στόχος μιας καλής επιλογής template είναι η βέλτιστη λειτουργικότητά, η άριστη και σύγχρονη τεχνολογία του και, το βασικότερο, η ύπαρξη περιβάλλοντος διαχείρισης περιεχομένου (CMS – Content Management System) ώστε να είναι εφικτό ο πελάτης ή ο συνεργάτης του τεχνικός να διαχειρίζεται στο εξής στο περιεχόμενό του χωρίς ανάγκη να καταφεύγουν στον τεχνικό ανάπτυξής του.

Βασικός επίσης παράγοντας της βέλτιστης επιλογής είναι το template να είναι τύπου Responsive. Η ορολογία αυτή αφορά σύγχρονα sites, που έχουν πια καθιερωθεί, καθόσον αυτά να είναι προσβάσιμα από όλα τα μέσα όπως desktop υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, tablets αλλα και smartphones. Ειδικά τα tablets και τα smartphones έχουν εξελιχθεί τελευταία από πλευράς τεχνολογίας που μπορούν να υποκαταστήσουν απόλυτα τόσο τους desktop όσο και τους φορητούς υπολογιστές. Η δυνατότητα Responsive των sites είναι στο ότι αναγνωρίζουν τον τύπο του μέσου που τα ανοίγει και προσαρμόζεται αυτόματα η εμφάνισή τους ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά (γίνεται καθετοποίηση του περιεχομένου τους) και στα μικρότερα σε μέγεθος μέσα. Η βασική πληροφορία που αντλούν είναι η οριζόντια ανάλυση (pixels) της οθόνης που τα ανοίγει.

Το template είναι ένα internet site ήδη ανεπτυγμένο από τεχνικούς πληροφορικής για συγκεκριμένη κάθε φορά θεματική ενότητα ή τομέα δραστηριότητας. Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων όλων των επαγγελματιών ή ιδιωτών. Κάθε αγορά ενός τέτοιου template συνεπάγεται την παράδοση με εφάπαξ κόστος στο αγοραστή ελεύθερου και ανοικτού όλου του κώδικα (html, php, flash κ.λ.π.) του site, της τυχόν βάσης δεδομένων και της τεχνολογίας που αυτό συμπεριλαμβάνει ώστε να μπορεί ο πελάτης να το προσαρμόσει ανάλογα με τις δικές του ιδιαίτερες απαιτήσεις. Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο template είναι εικονικά και θα αντικατασταθούν από τα πραγματικά.

Υπάρχουν αρκετές εξειδικευμένες εταιρείες στον κόσμο που διαθέτουν αρκετές χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες τέτοια templates. Απλά πρέπει να επιλεγεί μία δοκιμασμένη εταιρεία, απόλυτα αξιόπιστη και συνεπής και μάλιστα με άψογη υποστήριξη αν αυτό χρειασθεί. Ο κατάλογος των διαθέσιμων templates αναφέρει όλες τις τεχνικές ιδιότητές τους όπως την τεχνολογία και την έκδοση ανάπτυξης, τα πρόσθετα που έχουν ενσωματωθεί στο template καθώς και το εφάπαξ κόστος για το κάθε ένα. Το εφάπαξ κόστος για την αγορά ενός τέτοιου template ανέρχεται περίπου σε 60 έως 150 Ευρώ. Κάθε διαθέσιμο template που υπάρχει στους καταλόγους των εταιρειών αυτών μπορείτε να το δείτε και σε κατάσταση ζωντανής παρουσίασης (live demo) ώστε να καταλάβετε πλήρως την λειτουργικότητά του.

Πέραν των εταιρειών που μεταπωλούν templates υπάρχουν και άλλες αξιόλογες εταιρείες που πωλούν templates κλειστού κώδικα δηλαδή o ίδιος ο κατασκευαστής πωλεί τον κώδικά του ή τα templates του χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου με εφάπαξ κόστος που δεν υπερβαίνει τα 350 Ευρώ. Λύσεις με μηνιαίο ή ετήσιο μίσθωμα του template δε θα τη συστήναμε σε κανένα πελάτη μας γιατί τότε υπάρχει ευθεία εξάρτιση. Στην περίπτωση αυτή θα ήταν μόνο αναγκαίο να αγοράζεται το δικαίωμα λήψης αναβαθμίσεων με κόστος που δεν υπερβαίνει τα 35 – 40 Ευρώ σε ετήσια βάση.

Η λύση δημιουργίας ενός site με βάση ένα προκατασκευασμένο template είναι η πιο διαδεδομένη σήμερα γιατί έχει χαμηλότερο κόστος και συνήθως καλύπτει απόλυτα τη επιθυμητή δραστηριότητα των πελατών.

Ανάπτυξη site με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη από πλευράς σχεδιασμού και λειτουργικότητας.

Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης δεν επιθυμεί να βασισθεί σε ένα προσχεδιασμένο template αλλά είτε έχει ο ίδιος σχεδιάσει «επι χάρτου» τη δομή, εμφάνιση και λειτουργικότητα του site που επιθυμεί να δημιουργήσει είτε κάποια εξειδικευμένη εταιρεία σχεδιάσης sites έχει κάνει σε επαγγελματικό επίπεδο το σχεδιασμό αυτό.

Στην περίπτωση αυτή μας παραδίδει το σχεδιασμό και αφού μελετήσουμε από την πλευρά μας την ανθρωποπροσπάθεια, τα μέσα και το χρόνο που απαιτούνται για να αναπτυχθεί το site «from scratch» καταθέτουμε σχετική τεχνική και οικονομική προσφορά. Αν ο πελάτης συμφωνήσει τότε προχωράμε στην ανάπτυξη του site.

Βασικοί παράγοντες κόστους για ένα τέτοιο site είναι:

 • Αν το site θα είναι τύπου Responsive (δηλαδή να είναι προσβάσιμα από όλα τα μέσα όπως desktop υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, tablets αλλα και smartphones)
 • Αν πρόκειται για e-shop
 • Αν απαιτείται database
 • Αν έχουμε στατικό ή δυναμικό περιεχόμενο
 • Η επιθυμητή λειτουργικότητα
 • Το πλήθος των σελίδων διαφορετικής δομής
 • Η ύπαρξη sliders, galeries και video
 • Αν απαιτείται λειτουργικότητα Blog
 • Οι γλώσσες λειτουργίας
 • Αν απαιτείται σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS)

Είναι εφικτό μετά από συζήτηση με τον πελάτη η χρησιμοποίηση του πλέον πρόσφατου βασικού μοντέλου μιας (της καταλληλότερης σύμφωνα με την επιθυμητή λειτουργικότητα) από τις τεχνολογίες ανοικτού κώδικα για το «χτίσιμο» το νέου site αλλάζοντας εξ’ ολοκλήρου την εμφάνισή και λειτουργία του. Αυτό έχει τα εξής πολύ βασικά πλεονεκτήματα:

 • Το site εξ΄ορισμού είναι τύπου Responsive
 • Είναι δεδομένη η αναγκαία database και η επικοινωνία του συστήματος με αυτή
 • Υπάρχει ήδη ενσωματωμένο το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS)

Λύση που είναι προϊόν εργαλείων sitebuilder εκτιμούμε ότι δεν είναι δόκιμες παρα μόνο στις περιπτώσεις sites που είναι βασισμένα σε κώδικα html δηλαδή στατικού περιεχομένου.

Όλα τα θέματα αυτά συζητούνται με τον πελάτη για την υιοθέτηση της καλλίτερης κατά περίπτωση λύσης. Πάντως είναι ενδεχόμενο το κόστος στην περίπτωση αυτή να είναι σαφώς μεγαλύτερο από την περίπτωση χρήσης προκατασκευασμένου template και αυτό γιατί αντί της προσαρμογής γίνεται ανάπτυξη όλων των λειτουργιών «εξ αρχής».