Web Development

Web Development

Εργασίες Ανάπτυξης Site

Για sites βασισμένα σε προκατασκευασμένα templates

Αφού επιλέξουμε το template που μας καλύπτει λειτουργικά και αγοράσουμε το δικαίωμα χρήσης του το κάνουμε download δηλαδή το «κατεβάζουμε» ολοκληρωμένο.

Στην αρχική μορφή του αυτό λειτουργεί στην αγγλική γλώσσα και έχει εικονικό περιεχόμενο. Αρκετά σύγχρονα templates έχουν ενσωματωμένη τη λειτουργία τους και σε άλλες γλώσσες όπως γερμανικά και ισπανικά.

Αφού γίνει αυτό «φορτώνουμε» το template, δηλαδή το site και ενδεχόμενα τη βάση δεδομένων ως έχει, στον hosting server που θα πρέπει να έχουμε ήδη εξασφαλίσει, ώστε να διαπιστώσουμε ότι η όλη του μορφή και λειτουργικότητα είναι απόλυτα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του και ότι όλα «έχουν καλώς». Η εγκατάσταση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για να το προσαρμόσουμε στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη, όπως άλλωστε θα γινόταν και σε οποιαδήποτε άλλη λύση ανάπτυξης ενός site, δηλαδή :

 • Επιφέρουμε ενδεχόμενα κάποιες περιορισμένες αλλαγές στην λειτουργικότητά και τη δομή του (αφορά και τα χρώματα)
 • Δημιουργούμε το δικό μας «λογότυπο» που θα εκφράζει τη δική μας οντότητα. Αυτό συνήθως ανατίθεται σε κάποιο γραφίστα
 • Εντοπίζουμε ποιές εικόνες και φωτογραφίες θα αλλάξουμε ή θα εισάγουμε σε διάφορά τμήματα του site. Οι εικόνες και φωτογραφίες αυτές πρέπει να έχουν ικανοποιητική ανάλυση (pixels) ώστε να εμφανιζονται άψογα. Αυτό αφορά και τα διάφορα rotation slides που ενδεχόμενα υπάρχουν ή θέλει ο πελάτης να προστεθούν
 • Σχεδιάζουμε το επιθυμητό περεχόμενο. Αυτό συνήθως αφορά τις κατηγορίες θεμάτων και τα άρθρα κάθε θέματος και σε ποιά θέση κάθε σελίδας επιθυμούμε αυτά να εμφανίζονται
 • Ορίζουμε την τυχόν πρόσβαση στο site (π.χ. Blog) και τα δικαιώματα κάθε χρήστη
 • Ενημερώνουμε το site με όλα τα μέσα επικοινωνίας (χάρτης Google, διεύθυνση, τηλέφωνα, email κ.λ.π.)
 • Ενημερώνουμε το site με συνδέσμους κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Tweeter κ.λ.π.
 • Ρυθμίζουμε τη λειτουργία email τόσο για εισερχόμενα από επισκέπτες χρήστες και πελάτες όσο και εξερχόμενα προς αυτούς
 • Εγκαθιστούμε την ελληνική γλώσσα και τυχόν πρόσθετες γλώσσες λειτουργίας του
 • Ειδικά για e-shops: Δημιουργούμε τις κατηγορίες και υποκατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουμε. Εισάγουμε όλες τις χώρες για τυχόν αγοραστές από το εξωτερικό. Εισάγουμε τυχόν επιπλέον νομίσματα πέραν του Ευρώ. Εισάγουμε τις κατηγορίες ΦΠΑ ώστε να λειτουργούμε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Επίσης εισάγουμε τους τρόπους πληρωμής και τις γέφυρες επικοινωνίας (Gateways) για την πληρωμή των αγορών με πιστωτικές κάρτες καθώς και τους τρόπους παράδοσης και τον online υπολογισμό τους κόστους αποστολής και αρκετά άλλα.

Ακολουθεί η φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας και ο τελικός έλεγχος των προσαρμογών. Κατά τη φάση αυτή γίνεται και η εκπαίδευση του υπευθύνου (administrator) και των χρηστών διαχείρισης (super users) του site.

Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με τη πλήρη συμμετοχή του πελάτη ο οποίος παρέχει τις απαιτήσεις και τα στοιχεία και επιβεβαιώνει τις αλλαγές. Επίσης ο πελάτης φροντίζει για την εισαγωγή των κάθε είδους φωτογραφιών κειμένων και περιγραφών τυχόν προϊόντων και υπηρεσιών, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά (δηλαδή αυτή η διαδικασία να γίνει από την εταιρεία μας).

Η έκταση και το πλήθος των ανωτέρω προσαρμογών προσυμφωνούνται και καθορίζουν τη έκταση της συμμετοχή μας στη διαδικασία και το τελικό κόστος των υπηρεσιών μας που πάντα θα είναι ιδιαίτερα λογικό και προσιτό.

Για sites βασισμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη

Όπως αναπτύχθηκε στη ενότητα υπηρεσιών «Web Design» οι εργασίες αρχίζουν μετά από συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας μας.

Αρχικά αναπτύσσεται ο βασικός κώδικας του site και ίσως η database.

Αφού γίνει αυτό «φορτώνουμε» τον βασικό κώδικα και τη βάση δεδομένων στον hosting server που θα πρέπει να έχουμε ήδη εξασφαλίσει. Η εγκατάσταση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για να το προσαρμόσουμε σταδιακά στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη, δηλαδή να κάνουμε τις παρακάτω βασικές προσθήκες:

 • Σχεδιάζουμε τη βασική δομή του (header, footer, body με τα διάφορα sidebars και ζώνες περιεχομένου, sliders κ.λ.π.)
 • Με τη βοήθεια κάποιου γραφίστα σχεδιάζουμε το logo και το αισθητικό look του site δηλαδή τα τελικά χρώματα ή/και τις εικόνες παρασκηνίου (background)
 • Ενσωματώνουμε στον κώδικα λειτουργικότητα presentation, gallery, video κ.λ.π.
 • Αν είναι επιθυμητό ενσωματώνουμε στον κώδικα λειτουργικότητα e-shop (καλάθι αγορών, κατηγορίες προϊόντων, προϊόντα, καταχώρηση/διαχείριση πελατών, νομίσματα, χώρες, νομούς, κατηγορίες ΦΠΑ, τρόπους πληρωμής και Gateway για πληρωμή με πιστωτικές κάρτες, τρόπους παράδοσης και πολλά άλλα)
 • Αν είναι επιθυμητό ενσωματώνουμε στον κώδικά λειτουργικότητα Blog (posts, comments κ.λ.π.)
 • Εγκαθιστούμε τις ελληνική και τυχόν πρόσθετες γλώσσες λειτουργίας του
 • Δημιουργούμε όλες τις σελίδες διαφορετικής δομής και επιλέγουμε τις εικόνες/φωτογραφίες που θα τοποθετήσουμε σε όλες τις ζώνες στο προσκήνιο (foreground)
 • Αναπτύσσουμε το βασικό menu και τα submenus. Αν χρειάζεται ενσωματώνουμε λειτουργία MegaMenu
 • Ενημερώνουμε το site με όλα τα μέσα επικοινωνίας (χάρτης Google, διεύθυνση, τηλέφωνα, email κ.λ.π.)
 • Ενημερώνουμε το site με συνδέσμους κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Tweeter κ.λ.π.
 • Ρυθμίζουμε τη λειτουργία email τόσο για εισερχόμενα από επισκέπτες-χρήστες και πελάτες
 • Δημιουργούμε κώδικα ώστε το site να είναι Responsive (δηλαδή αυτό να λειτουργεί σωστά σε όλα τα μέσα όπως desktop υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, tablets και smartphones)
 • Αν είναι επιθυμητό ενσωματώνουμε στον κώδικα λειτουργικότητα διαχείρισης περιεχομένου (CMS)

Το περιεχόμενο και η μετάφρασή του σε όλες τις γλώσσες λειτουργίας ανήκει πάντα στην αρμοδιότητα και ευθύνη του πελάτη οποίος θα πρέπει να τα προετοιμάσει και τα εισάγει έγκαιρα στο site εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, δηλαδή αυτό να το αναλάβει η εταιρεία μας.

Ακολουθεί η φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας και ο τελικός έλεγχος. Κατά τη φάση αυτή γίνεται και η εκπαίδευση του υπευθύνου (administrator) και των χρηστών διαχείρισης (super users) του site.

Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με τη πλήρη συμμετοχή του πελάτη ο οποίος παρέχει τις απαιτήσεις και τα στοιχεία και επιβεβαιώνει την επιθυμητή λειτουργικότητα.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η τελευταία φάση του όλου έργου είναι η εγκατάσταση του site και της τυχόν βάσης δεδομένων στον τελικό hosting server, η οριστική λειτουργία του σε πραγματικό περιβάλλον και βέβαια η παρακολούθησή του για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε αν κάτι διαπιστωθεί να αντιμετωπισθεί άμεσα.

Πέραν των ανωτέρω αν το επιθυμεί ο πελάτης μπορούμε να αναλάβουμε την υποστήριξη λειτουργίας και τη συντήρηση του site σε τιμές που θα συμφωνηθούν.